RECEP TORAMAN
Çağırırım Ey Dost Seni

Ey benim Sultanım özüm

Hicranım çok gülmez yüzüm

Yakub oldum ağlar gözüm Çağırırım Ey Dost seni 2

 

Şimdi cismimden cüdayım

Kurban canım ben fedayım

Yusuf gibi kuyudayım Çağırırım Ey Dost seni 2

 

Gezinirim otağında

Ateş yanar şu bağrımda

Musa ile Tur Dağı’nda Çağırırım Ey Dost seni 2

 

Yüzüm gülmez şu dünyada

Kaldım artık ben sılada

Hüseyn’imle Kerbela’da Çağırırım Ey Dost seni 2

 

Söz: M. Necati Bursalı

Efendime Gider Hicaz Yolları

Efendime gider Hicaz yolları, Hep bir ağızdan lebbeyk nidaları 2

Sanki Bilal okur o ezanları, Bize de nasip yüce Allah’ım

Sanki Bilal okur o ezanları, Bir daha nasip et bize Allah’ım

 

Bize de nasip et biz de gidelim,

Hacerül Esvede yüzler sürelim.

Yeşil Kubbe’deki Yüce Sultan’a,

Biz de salât ile selâm edelim.

 

Bir daha nasip et biz de gidelim,

Hacerül Esvede yüzler sürelim.

Yeşil Kubbe’deki Yüce Sultan’a,

Biz de salât ile selâm edelim.

 

Sen’sin gönüldeki derdin dermanı, Can içinde cansın canlar cananı 2

Huzuruna geldik güller Sultanı, Bize de nasip et Yüce Allah’ım

Huzuruna geldik güller Sultanı, Bir daha nasip et bize Allah’ım

 

Bize de nasip et biz de gidelim,

Hacerül Esvede yüzler sürelim.

Yeşil Kubbe’deki Yüce Sultan’a,

Biz de salât ile selâm edelim.

 

Bir daha nasip et biz de gidelim,

Hacerül Esvede yüzler sürelim.

Yeşil Kubbe’deki Yüce Sultan’a,

Biz de salât ile selâm edelim.

 

Lebbeyk Allahümme lebbeyk demeyi, Mültezeme varıp yaşlar dökmeyi 2

Arafatta affet ya Rab demeyi, Bize de nasip  et Yüce Allah'ım

Arafatta affet ya Rab demeyi, Bir daha nasip  et bize Allah'ım

 

Bize de nasip et biz de gidelim,

Hacerül Esvede yüzler sürelim.

Yeşil Kubbe’deki Yüce Sultan’a,

Biz de salât ile selâm edelim.

 

Bir daha nasip et biz de gidelim,

Hacerül Esvede yüzler sürelim.

Yeşil Kubbe’deki Yüce Sultan’a,

Biz de salât ile selâm edelim.

 

Not: Hacca ve umreye hiç gitmemiş olanlar için birkaç değişiklik yaptım. Sözlerin yazarından özür dilerim.

 

Uzat Bana Da Elini

Uzat bana da elini
Savur narının külünü
Gönül bahçeme gülünü, Dikem ağlayı ağlayı 2


Tutuşayım hem hârınla
Hem harınla hem nurunla
O mübarek huzurunda, Çökem ağlayı ağlayı 2


Vuslattayken kelâm eyle
Hasretteyken selâm eyle
Nur yolunu çilem eyle, Çekem ağlayı ağlayı 2

 

Tutuşayım hem hârınla
Hem harınla hem nurunla
O mübarek huzurunda, Çökem ağlayı ağlayı 2

BAŞIM AÇIK YALIN AYAK DÜŞTÜM KA'BE YOLLARINA

Başım açık yalın ayak
Düştüm Ka’be yollarına
Günahıma ağlayarak
Düştüm Ka’be yollarına

Dost ahbapla vedalaşıp
Nice sarp dağları aşıp
Halilullah’a ulaşıp
Düştüm Ka’be yollarına

Musul Bağdat ve Kerbela
Nurlar yağar hergün hala
Hoştur deyip kaza bela
Düştüm Ka’be yollarına

Bazen açım bazan susuz
Bazen yorgun ve uykusuz
Sabır isteyerek sonsuz
Düştüm Ka’be yollarına

Beytullah’ı görem diye
Taşına yüz sürem diye
Yoluna can verem diye
Düştüm Ka’be yollarına

Dost ahbapla vedalaşıp
Nice sarp dağları aşıp
Halilullah’a ulaşıp
Düştüm Ka’be yollarına..

KA'BE'NİN YOLLARI BÖLÜK BÖLÜKTÜR

Kabe'nin yolları bölük bölüktür. 2
Benim yüreğim delik deliktir 2
Dünya dedikleri bir gölgeliktir. 2

Canım Ka'be'm varsam sana, Yüzüm gözüm sürsem sana 2

Eşim dostum yüklesinler yükümü 2
Komşularım helal etsin hakkını 2
Görmez oldum ırak ile yakını 2

Canım Ka'be'm varsam sana, Yüzüm gözüm sürsem sana 2

ALLAHA/MEVLAYA KUL OLAMADIM

Geldi geçti ömrüm boşa, Mevla'ya kul olamadım. 2
Uydum nefse o şeytana, Allah'a kul olamadım. 2

Akıtmadım gözden yaşı, Koymadım secdeye başı. 2
Aldattı dünya telaşı, Allah'a kul olamadım. 2

Anladım ki dünya yalan, Yoktur burda bâki kalan. 2
Bir parça bez lâzım olan, Allah'a kul olamadım. 2

 

ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE MİYEM

Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 2

Ömrün bitirmiş virane miyem, Aklın yitirmiş divanemiyem. 2

Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 2

Kanat vururum, döner dururum , Yanar kururum, pervanemiyem. 2

Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 2

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim, Yolun izlerim, mestanemiyem. 2

Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 2

Aşkî can feda, olsa ne fayda, Aşk oku yayda, kemanemiyem. 2

Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 2

MEDİNE'YE VARAMADIM

Medine’ye varamadım, Gül kokusun alamadım 2
Ben Rasul'e doyamadım, Yaralıyım, yaralıyım, yaralı. 2

Ka'be’nin örtüsü kare, Açtı yüreğime yare, 2
Bulunmaz derdime çare, Yaralıyım, yaralıyım, yaralı. 2

Ka'be'nin o siyah taşı, Akıttım gözümden yaşı 2
Bulunmaz Rasul'ün eşi, Yaralıyım, yaralıyım, yaralı. 2

Rabb'im nasib etse gitsem, Beytullah’ı tavaf etsem, 2
Hacerü'l-Esved’i öpsem, Yaralıyım, yaralıyım, yaralı. 2

EY RAHMETİ BOL PADİŞAH

Ey rahmeti bol padişah, Cürmüm ile geldim sana, 2
Ben eyledim hadsiz günah, Cürmüm ile geldim sana. 2

Sübhanellah, Rahmanellah,
Tüm dertlere derman Allah,
Ben eyledim hadsiz günah,
Cürmüm ile geldim sana. (nakarat 2 tekrar)

Senden utanmadım heman, Ettim hata gizli ayan, 2
Vurma yüzüme el aman, Cürmüm ile geldim sana. 2

Sübhanellah, Rahmanellah, 
Tüm dertlere derman Allah, 
Ben eyledim hadsiz günah, 
Cürmüm ile geldim sana. (nakarat 2 tekrar)

Senin adın Gaffar iken, Ayb örtücü Settar iken, 2
Kime gidem sen var iken, Cürmüm ile geldim sana. 2

Sübhanellah, Rahmanellah, 
Tüm dertlere derman Allah, 
Ben eyledim hadsiz günah, 
Cürmüm ile geldim sana. (nakarat 2 tekrar)

Kuddusi isyanda şedit
Kullukta bir Mevlam battal pelit
Dersen ben kesmeyim ümit
Günahımla Mevlam geldim sana

 

BEN BİR YAKUB İDİM KENAN İLİNDE

Ben bir Yakub idim, kendi halimde,
Mevlâ’nın ismi var idi dilimde,
Kaybettim Yusuf’u Kenan ilinde, Ağlar Yakub ağlar Yusufum deyu. 2

Akardı Yakub’un gözünün yaşı,
“Ah !” çektikçe eritir dağları taşı,
Yusuf’u kuyuya attı kardeşi, Ağlar Yakub ağlar Yusufum deyu. 2

Attılar kuyuya şehit kastına,
Cebrail yetişti Mevlâ dostuna,
İhlas ile çıktı suyun üstüne, Ağlar Yakub ağlar Yusufum deyu 2

CANI DİLDEN AŞIK OLDUM MUHAMMED'E

Can u Dilden Aşık Oldum, Muhammed'e Muhammed'e 2
Mevlam layık eyle bizi, Muhammed'e Muhammed'e 2

Sallallahu Ala Muhammed, Sallallahu Aleyke Ahmet 2

Aklı olan arif olsun, Ciğer yansın püryan olsun 2
Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e Muhammed'e 2

Sallallahu Ala Muhammed, Sallallahu Aleyke Ahmet 2

Rüyada görüştür bizi, Murada eriştir bizi 2
Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed'e Muhammed'e 2

Sallallahu Ala Muhammed, Sallallahu Aleyke Ahmet 2

GEL GÖR BENİ AŞK N'EYLEDİ

Ben yürürem yâne yâne
Aşk boyadı beni kâne
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi, Derde giriftar eyledi. 2

Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi, Derde giriftar eyledi 2

Ben Yunusu bî çareyim
Dost elinden avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi, Derde giriftar eyledi 2

MUHAMMED'E GİDEMEDİM

Eylül, Ekim, Kasım, gel Aralık 2
Muhammed’e gidemedim
Olmaz olsun fukaralık
Muhammed’e gidemedim.

Gidemedim gidememedim, Muhammed’e gidemedim, İkrarını güdemedim 2

Ocak ayı nedir tasan 2
Şubat ile Mart’a küsen
Geldi geçti koca Nisan
Muhammed’e gidemedim.

Gidemedim gidememedim, Muhammed’e gidemedim, İkrarını güdemedim 2

Mayıs’ın yanıktır özü 2
Haziran’ın gülmez yüzü
Boşa geçirdim Temmuz’u
Muhammed’e gidemedim.

Gidemedim gidememedim, Muhammed’e gidemedim, İkrarını güdemedim 2

MUHAMMED'E SEVDALIYIM

Âlemlere rahmet olan
Muhammed'e sevdalıyım
Güneş gibi ışıldayan Nur cemale sevdalıyım. 2

Sevdalıyım sevdalıyım
Yüreğimden yaralıyım
Durmaz oldu gözyaşlarım
Nur cemale sevdalıyım. (Nakarat 2 Tekrar)

Gönlündedir sevenlerin
Canı cana verenlerin
Arzulayan dileklerin Muhamme'de sevdalıyım. 2

Sevdalıyım sevdalıyım
Yüreğimden yaralıyım
Durmaz oldu gözyaşlarım
Nur cemale sevdalıyım. (Nakarat 2 Tekrar)

Hak Nur'undan yaratıldı
Kötülükten arıtıldı
Son Peygamber bildirildi Muhammed'e sevdalıyım. 2

Sevdalıyım sevdalıyım
Yüreğimden yaralıyım
Durmaz oldu gözyaşlarım
Nur cemale sevdalıyım. (Nakarat 2 Tekrar)

GÜLLER SÜMBÜLLER ÖTER BÜLBÜLLER

Güller, sümbüller, öter bülbüller 2
Yanık gönüller Mevlâ'yı özler. 2

Hu diyen canlar, canda cananlar 2
Aşkla yananlar Mevlâ'yı özler. 2

Elin ver bana, niyazım sana 2
Yüreğim yanar, Mevlâ'yı özler. 2

Pervane, nare deme ağyare 2
Mest olan yare, Mevlâ'yı özler. 2

MEDİNE YOLUNA VARDIM CAN MUHAMMED'İ ARADIM

Medine yoluna vardım Can Muhammedi aradım
Medine yoluna vardım Can Muhammedi aradım
Onu görmektir muradım Medinenin yollarında
Medinenin yollarında hu
 
Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye Gönül onun sevdasında hu
Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye Gönül onun sevdasında hu

Bu yol Medineye gider Gönülleri bir hoş eder
Bu yol Medineye gider Gönülleri bir hoş eder
Ne dert kalır ne de keder Medinenin yollarında
Medinenin yollarında hu

Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye Gönül onun sevdasında hu
Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye Gönül onun sevdasında hu

Rasullüllah çağırıyor Gönül sanki çıldırıyor
Rasullüllah çağırıyor Gönül sanki çıldırıyor
Bastığın toprak yanıyor Medinenin yollarında
Medinenin yollarında hu

Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye Gönül onun sevdasında hu hu
Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye Gönül onun sevdasında hu

UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN

Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrail'in kastı canadır inan
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

seherde uyanırlar cümle kuşlar
dilli dillerince tespihe başlar
Tevhit eyler dağlar taslar ağaçlar
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Semavatın kapıların açarlar
Müminlere rahmet suyun saçarlar
Seherde kalkana hülle biçerler
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Bu dünya fanidir sakin aldanma
Mağrur olup taç u tahta dayanma
Yedi iklim benim deyü güvenme
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Benim, Murat kulun, suçumu affet
Suçum bağışlayıp günahım ref'et
Rasulün sancağı dibinde haşret
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

SENİ GÖRMEYEN GÖZÜ NEYLEYİM

Seni görmeyen gözü neyleyim?
Seni bilmeyen aklı neyleyim?
Seni özlemeyen kalbi neyleyim?
Ya Rasulallah Selamu Aleyk…

Evvelümen Amenet min Beyni’l Verâ
Nasarat fî Da’veh hatta telgallah
Ümmü evlâdike Seyyidetü’n-Nisâ
Haticetü’l-Kübra Ya Rasulallah

Ya Rasulallah muhtacız sana
Ya Habiballah aşığız sana
Ya Nebiyyallah hayranız sana
Ya Rasulallah Selamu Aleyk…

Ya Rasulallah bağışla bizi
Sana lâyık ümmet olamadık ki
Hatamız, günahımız öyle de çok ki
Huzuruna gelmeye yüzümüz yok ki…

Annem hasretine dayanamadı,
Bu ayrılık yüreğini dağladı,
Altı ay boyunca gülmedi ağladı
Fatımatü’z-Zehra Ya Rasulallah…

Mus’ab Bin Umeyr sana benzerdi
Uhud’da bu yüzden şehît edildi
Aşkından yandı yandı eridi
Ne güzel sahabilerin var Senin…

Tüm işkencelere göğsünü gerdi
Cemalini birkez göreyim derdi
Ravzanda ruhunu teslim eyledi
Aşkından yandı Habbab’ın Senin…

Aşkından kütükler bile inledi
Onu kimseler teskin edemedi
Mübarek elini değince dindi
Bir kütük kadar olamadık ki…

HALİMİZ N'OLA MAHŞERDE

Halimiz nola mahşerde
Cümle âlem düşer derde
O dar günde seni nerde
Bulayım ya Rasülellah

Salatüllah selamüllah
Aleyke ya Rasülellah
Salatüllah selamüllah
Aleyke ya Habibellah

Sana geldim eyya Sultan
Lütfeyle derdime derman
Uğruna canımızı kurban
Edelim ya Rasülellah

Sana geldik yas içinde
Gönlümüz kir pas içinde
Ömrümüz iflas içinde
Nedelim ya Rasülellah

Lütfeyle sen şefaat kıl
Ümmetliğe eyle kabul
Efendimden uzak nasıl
Kalalım ya Rasülellah

YAKMA YA RABBİ

Seherde açılan güller hürmetine,
Rükûda bükülen beller hürmetine
Zikrinle dönen diller hürmetine,
Cehennem narında yakma yaRabbi

Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi,
Cehennem narına atma ya Rabbi
(Muhammed aşkına yakma ya Rabbi)

Secdeye kapanan başlar hürmetine
Aşkınla sızlayan kalpler hürmetine,
Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine
Gazabınla bize bakma ya Rabbi

Yolunda kaim kullar hürmetine
Rızana giden yollar hürmetine
Arşına açılan eller hürmetine
Cahimin içine sokma ya Rabbi

Muhammet Mustafa özü hürmetine
Fatıma’tuz Zehra kızı hürmetine
Yetim yetemanın yüzü hürmetine
Huzurundan bizi kovma ya Rabbi

Cemii peygamberlerin cani hürmetine
Cihar-i yar-i güzinin dini hürmetine
Uhut şehitlerinin kanı hürmetine
Suçlarımızı başa kakma ya Rabbi
Süalde bizleri fazla sıkma ya Rabbi
Muhammed aşkına yakma Ya Rabbi
Ka’be aşkına yakma Ya Rabbi
Kur’an aşkına yakma Ya Rabbi