RECEP TORAMAN

Rabbi yessir

Velâ tüassir

Rabbi temmim bil'hayr

 

Rabbim kolaylaştır bize

Zor olanları gösterme

Her işimiz kolay olsun

Dünya hayırlarla dolsun

 

Rabbi yessir

Velâ tüassir

Rabbi temmim bil'hayr

 

Hayırlıyı kolaylaştır

Şerli işleri zorlaştır

Ahirete giden yolda

Bizi cennete ulaştır

 

Rabbi yessir

Velâ tüassir

Rabbi temmim bil'hayr

 

07.11.2014

İSVEÇ