RECEP TORAMAN

Kutlu doğum haftasına denk gelen 18 Nisan 2014'te doğumuyla hizmete geçirdiğimiz sitemiz ömrünü sekiz buçuk (8,5) aya tamamlamıştır. Rabb'ime hamdolsun toplam misafir sayımız 36,004'a ulaşmıştır. Faaliyetlerimizi Rabbim hayırlı eylesin ve hayırlıya vesile kılsın. Bizleri Kur'an-ı Azimü'ş-Şân'ın yolundan Habib-i Zî Şân'ın izinden ayırmasın.

 

01:39:48

 01/01/2015

İSVEÇ